Turistbladet MØN
SEVÆRDIGHEDER PÅ NYORDNyordhavnekontorlille.jpg
Nyord var krongods indtil 1769, (det tilhørte “staten” – ikke kongen privat), hvor 20 lokale gårdmænd købte øen for 2000 rigsdaler på auktion.  
 For at finde ud af, hvad det ville svare til i vor tids penge, må vi lave et lille regnestykke: På det tidspunkt kostede en ko mellem fire og fem rigsdaler, så købesummen svarer til 400-500 køer. I dag koster en ko mellem 7000 og 8000 kroner, så omregnet på denne basis betalte “Nordboerne” omkring kun tre en halv millioner kroner for deres ø.
 De fleste af pengene lånte de af en købmand fra København, Johannes Noor, og de blev forrentet med 5%. Noor fik yderligere et stykke jord, hvor han byggede en kro. I de næste knapt 200 år betalte “Nordboerne” af på gælden. I 1960 eftergav staten nordboerne resten af dens tilgodehavende.
 På det tidspunkt var øen stadig ikke forbundet til Møn og var derfor meget isoleret. Det selvstændige lille samfund udviklede et mangfoldigt folkeliv og rige traditioner. Dæmningen, som nu forbinder Nyord til Møn, blev først anlagt i 1968.
 Landevejen, som nu fører fra Møn til landsbyen Nyord går gennem flade strandenge. Her yngler mange fuglearter, bl.a. yngler, brushøne, klyde, spidsand, skeand og stor kobbersneppe. Fra et offentligt tilgængeligt fugletårn (på højre hånd, ikke langt efter dæmningen) er der et fantastisk udsigt over de vidtstrakte enge.
 Landsbyen Nyord er et typisk eksempel på, hvordan en dansk landsby så ud i fællesskabets tid.
Mange af de gårde, der står i dag, er identiske med Nyords gårde i 1700-tallet. De største forandringer skete i 1780erne, hvor flere gårde blev udbygget.
 Indtil 1880 blev alt byggeri opført med lerklinede vægge og bindingsværk. De fleste tage var af strå, men tang blev lejlighedsvis anvendt.
I det 20. århundrede blev flere gårde restaureret og enkelte moderne huse blev opført. Byen har dog bevaret sin charme.
I gamle dage havde øens bønder lodsrettigheder, og der var lods-tvang for Bøgestrømmens skibstrafik. Ikke mindre end 27 lodser var beskæftiget med dette erhverv på den lille ø. Mens øen var krongods måtte de aflevere en del af indtjeningen til staten. 
Turistbladet MØN   ·    Klekkendevej 13  ·  4792 Askeby  ·  Tlf/Fax 55 81 70 47  ·  info@turistblad.dk
forside